Politica de confidențialitate

Introducere
Incepand cu data de 25 Mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”). Acest Regulament are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze libera circulatie a acestora.
Identitatea operatorului
SC ANTIGUA STAR SRL este societatea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, având următoarele date de contact:
SC ANTIGUA STAR SRL
Sediul: Spl. Independentei 273 CORP 4 Et. 2 Ap. BIR. 95
Punct de lucru: Calea Bucuresti, nr.11, Ciorogarla, Ilfov, cod 077055
Adresă de e-mail: office@antigua.ro
Tel:0728-054.469/ 0752-493.966
S.C. ANTIGUA STAR S.R.L se angajeaza sa asigure confidentialitatea in cadrul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. Aceasta politica privind confidentialitatea ofera detalii despre informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra, modul in care le folosim si cum le protejam. De asemenea, ofera informatii despre drepturile dumneavoastra cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.antigua.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.
Cuprins
1) Cum colectam date cu caracter personal despre dumneavoastra
2) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
3) Scopurile și temeiurile prelucrării
4) Durata pentru care vă prelucrăm datele
5) Dezvăluirea datelor cu caracter personal
6) Transferul datelor cu caracter personal
7) Drepturile de care beneficiați
8) Confidențialitatea minorilor
9) Modificări în politica de confidențialitate
1. Cum colectam date cu caracter personal despre dumneavoastra
Obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal de la dumneavoastra, respectiv prin utilizarea site-ului nostru, telefonic sau prin email.
2. Ce fel de date personale prelucrăm
A. Dacă sunteți client al site-ului, S.C. ANTIGUA  S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
a) Nume și prenume
b) Număr de telefon
c) Adresa de e-mail
d) Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu: comportamentul / preferințele / obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului)
B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, S.C. ANTIGUA STAR S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:
● În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel;
● În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
Mai multe detalii pot fi aflate prin consultarea Politicii cookies a societatii noastre.
3. Scopul pentru care prelucrăm date personale
Solicităm și prelucrăm date personale pentru:
  • transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
  • oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
  • evaluarea serviciilor oferite pe site
  • comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens.
● pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, numar de telefon) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. ANTIGUA STAR S.R.L, prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră prevazute la art. 2, punctele a), b) si c) in scopurile de mai sus, respectiv in scop de marketing, are ca temei art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protectia datelor, respectiv persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Deși nu aveți obligația legală de a furniza datele cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele a), b) si c) de mai sus, acestea fiind prelucrate de Societate în baza consimțământului dumneavoastră, în măsura în care nu furnizați aceste date Societatea nu va putea să va trimită comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile noastre. Nu este obligatoriu să vă exprimați consimțământul in vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele a), b) si c) de mai sus in scopul transmiterii de comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile noastre.
Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele a), b) si c) de mai sus și/sau nu vă exprimați consimțământul în scopul prelucrării acestor date in scopul transmiterii de comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile noastre de catre S.C. ANTIGUA STAR S.R.L., nu vom putea să prelucrăm și/sau, după caz, să transferăm datele dumneavoastra cu caracter personal (mentionate la art. 2 punctele a), b) si c) de mai sus) a căror prelucrare are ca temei legal consimțământul persoanei vizate, în contextul transmiterii de comunicari commerciale cu privire la produsele si serviciile noastre de catre S.C. ANTIGUA STAR S.R.L., în termenii și condițiile descrise prin prezenta.
Distinct, chiar dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (astfel cum acestea sunt detaliate la art. 2 punctele a), b) si c) în scopul transmiterii de comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile noastre de catre  S.C. ANTIGUA STAR S.R.L., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la finalul formularului de contact.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms.
● în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are ca temei prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protectia datelor, respectiv prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si liberatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.
Mai multe detalii pot fi aflate prin consultarea Politicii cookies a societatii noastre.
B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, S.C. ANTIGUA STAR S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
● în scopul transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (adresa de e-mail, numar de telefon), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. ANTIGUA STAR S.R.L, prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră prevăzute la art. 2, punctele b) și c) în scopul de mai sus are ca temei art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protectia datelor, respectiv persoana vizata și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Deși nu aveți obligația legală de a furniza datele cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele b) si c) de mai sus, acestea fiind prelucrate de Societate în baza consimțământului dumneavoastră, în măsura în care nu furnizați aceste date Societatea nu va putea să vă trimită comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre. Nu este obligatoriu să vă exprimați consimțământul in vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele b) și c) de mai sus în scopul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre.
Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele b) si c) de mai sus și/sau nu vă exprimați consimțământul în scopul prelucrării acestor date in scopul transmiterii de comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile noastre, nu vom putea să prelucrăm și/sau, după caz, să transferăm datele dumneavoastra cu caracter personal (mentionate la art. 2 punctele b) si c) de mai sus) a căror prelucrare are ca temei legal consimțământul persoanei vizate, în contextul transmiterii de comunicari commerciale cu privire la produsele si serviciile noastre, în termenii și condițiile descrise prin prezenta. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conținând comunicări comerciale.
● pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită de site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră in acest scop are ca temei prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protectia datelor, respectiv prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si liberatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil. Mai precis, acest scop are la bază interesul legitim al S.C. ANTIGUA STAR S.R.L de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
4. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale
S.C. ANTIGUA STAR S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și, dacă este cazul, ulterior acestei perioade, doar atunci când prelucrarea este necesară în temeiul unor dispozitii legale și/sau pentru apărarea unui drept în instanță.
După expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal menționate la punctul 3, datele cu caracter personal vor fi șterse și/sau distruse, conform politicilor interne ale Societății.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. ANTIGUA STAR S.R.L (de ex: în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul “ștergere cont” din secțiunea “informațiile contului meu”, S.C. ANTIGUA STAR S.R.L va interpreta această operatiune ca fiind exercitarea dreptului la stergerea datelor.
În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.
Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.
În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. ANTIGUA STAR S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. ANTIGUA STAR S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, colaboratori, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc
6. Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în afara UE/SEE.
7. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
● dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. ANTIGUA STAR S.R.L , conform celor descrise în prezentul document
● dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. ANTIGUA STAR S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
● dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. ANTIGUA STAR S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
● dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică în anumite condiții. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. ANTIGUA STAR S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice
● dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții
● dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. ANTIGUA STAR S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
● dreptul la opoziție:
– în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoană vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. ANTIGUA STAR S.R.L sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. S.C. ANTIGUA STAR S.R.L poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
● dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
● dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care considerați necesar
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați utizilizand datele de contact ale Societatii, astfel cum acestea sunt mentionate la inceputul Politicii de confidentialitate.
8. Confidențialitatea minorilor
S.C. ANTIGUA STAR S.R.L nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani.
Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.
Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.
Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la: office@antigua.ro
9 Modificări în politica de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.
În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link