Program prevenire deșeuri

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

Aprobare: Administrator  / Marius Groza

Monitorizare: Iuliana Groza

Raportare: Serv. Extern de Protectia mediului / 0734.317.582

Data: 18.04.2022

Precizari:

Acest document contine informatii care sunt proprietatea SC ANTIGUA STAR SRL.

Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul SC ANTIGUA STAR  SRL.

Date generale

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri a fost elaborat in urmatoarele scopuri:

 • gestionarea durabila a deseurilor generate, in acord cu legislatia nationala privind regimul deseurilor – prin OUG 92/2021 (care abroga Legea 211/2011);
 • pregatirea societatii pentru indeplinirea obligatiei prevazuta la art. 44 alin.( 1) si (3) din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor (care abroga Legea 211/2011), prin care (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. (3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

Sursele de provenienta a deseurilor generate au fost identificate si se regasesc in Procedura interna a societatii – privind colectarea separata a deseurilor generate, inclusiv ambalaje.

Amplasamentul punctului de lucru: Com.Ciorogarla, sat Ciorogarla, Sos.Bucuresti , nr.11 parter , jud.Ilfov  , unde se desfasoara urmatoarea activitate cod CAEN (rev.2):

2222 – Fabricarea articolelor de ambalaje din material plastic   

  ACTIUNI de minimizare / masuri de prevenire si reducere:

 • Depunerea corecta a deseurilor generate: fiecare categorie de deseu se depune la recipientul marcat si destinat acelui tip de deseu, pentru cresterea gradului de reciclare;
 • Sensibilizarea si mobilizarea personalului: personalul societatii intelege ca trebuie sa constientizeze necesitatea reducerii cantitatilor de deseuri generate;

Pentru obtinerea de rezultate reale in materie de reducere a cantitatii de deseuri, sunt mobilizate toate persoanele implicate: prin organizarea de instruiri, elaborarea si implementarea unei proceduri interne privind colectarea separata, informarea furnizorilor si a clientilor.

 • Reducerea la sursa a cantitatii de deseuri: gestionarea eficienta a stocurilor si achizitionarea efectiva numai a ceea ce este indispensabil (si in cantitati minim necesare).

Se propune efectuarea de reparatii inainte de cumpararea unui obiect nou (acolo unde este posibil), se recupereaza ce se poate reutiliza din obiectele devenite deseuri (si care nu se mai pot repara).

Societatea opteaza pentru o politica de achizitii durabile pentru mobilier de birou, echipamentele elctrice si electronice etc.

Cand este posibil, se agreeaza ambalajul minim pentru toate achizitiile: produse in vrac, concentrate sau returnabile furnizorului.

 • Se limiteaza consumul de hartie in activitatea de birou: reducerea consumului de hartie se realizeaza prin imprimarea fata-verso, reducerea spatiilor dintre randuri, alegerea cu grija a fonturilor folosite, micsorarea marginilor unei pagini, obtinerea informatiilor prin citirea on-line a documentelor nou aparute; inscrierea la abonamente elctronice, cu limitarea achizitionarii celor tiparite.
 • Limitarea cartuselor uzate: prin listarea documentelor doar daca este necesar si reumplere de cate ori este posibil, in locul unor achizitii noi.
 • In cazul achizitiilor direct de la producatori: Minimizarea / Limitarea cantitatilor de ambalaje prin grija producatorilor parteneri, optimizarea ambalajelor de produse achizitionate, astfel incat continutul acestora sa fie lipsit de substante periculoase, iar componentele sa fie reciclabile; atentie acordata duratei ciclului de viata al produsului achizitionat.
 • Inainte de a arunca, salariatii societatii se asigura ca produsul poate avea sansa unei a doua vieti (expl: mobilier, echipamente informatice, bibliorafturi si dosare inlocuite in arhiva). Se poate repara, se poate dona catre o scoala sau organizatie, inainte de a-l declara deseu.
 • Se minimizeaza periculozitatea si impactul produselor devenite deseuri, asupra mediului si sanatatii umane: sunt privilegiate achizitiile (cumparaturile) de produse prietenoase cu mediul, studiindu-se informatiile despre produs furnizate prin instructiuni sau eticheta.
 • Se evalueaza ambalajul aferent produsului propriu comercializat, in vederea reducerii acestuia.
 1. Indicator specific propus pentru monitorizare si autoevaluare:

Cresterea numarului de actiuni , din care sa rezulte implicarea reala a societatii in prevenirea / minimizarea deseurilor generate .

Raportul de autoevaluare se va intocmi anual, incepand cu anul 2023 si avand ca referinta anul 2022, cu raportarea progreselor inregistrate catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov .

CONCLUZII:

In conceptul de minimizare a deseurilor, prevenirea formarii deseurilor este definita drept “reducerea on-site, direct la sursa a deseurilor prin modificarea materiilor prime, a tehnologiilor, a practicilor de buna fabricatie, precum si a produselor insasi”.

Conceptul minimizarii deseurilor este utilizat in Directiva Prevenirii Poluarii din 1992. In mod curent, termenii de “minimizarea deseurilor” si “prevenirea poluarii” sunt deseori folosite unul in locul celuilalt. Prevenirea poluarii inseamna in primul rand negenerarea deseurilor, prin reducerea acestora la sursa.

De altfel, ultima Directiva Europeana a deseurilor, Directiva 2008/98/CE, transpusa in legislatia nationala OUG 92/2021 (care abroga Legea 211/2011), se refera la ierarhia deseurilor, primul pas fiind “prevenirea”. Urmatorii pasi in ierarhia deseurilor, care trebuie respectata in modalitatea de gestionare si reducere, sunt: reutilizarea, reciclarea, alte operatiuni de valorificare, eliminarea.